Câu hỏi 3: vị trí đặt bút trên đường kẻ số 2 giữa 2 đường kẻ dọc là ở đâu? Bạn hãy tự trả lời trong tập và chụp hình gửi Cường xem nhé!