Câu hỏi 1: Bạn cầm bút đúng cách bằng mấy ngón tay? Mô tả cách cầm bút?