General
Video/Text

7 Ngày Luyện Chữ Calligraphy Với Bút Quản Nghiêng

1 Chapter 3 Lessons

About this course

Write your introduction to this course here...

Course Structure

Premium course

Ngày 01- Làm Quen Với Dụng Cụ & Nét Cơ Bản 3 Lessons

Bài 01: Làm Quen Với Dụng Cụ

Bài này làm quen với dụng cụ

Bài 2: Hướng Dẫn Cách Cầm Bút & Cách Lia Bút

Bài này hướng dẫn cách cầm bút

Powered by Thrive Apprentice
Pen
>